::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo quốc tế về toàn cầu hóa lần thứ 5, Hồng Kong, 9-12/3/2011


Theo thư mời từ Hội đồng Anh, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh, Giám đốc Trung tâm SEAMEO Việt Nam tham gia hội thảo quốc tế về toàn cầu hóa lần thứ 5 tại Hồng Kong từ ngày 9 đến 12 tháng 3 năm 2011.Thành phần tham dự hội thảo gồm có đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo và lãnh đạo cấp cao của một số Đại học và Cao đẳng tại Việt Nam. Ngoài tham dự hội thảo, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh có tham gia báo cáo chủ đề “Phân tầng Đại học và vai trò của các trường đào tạo nghề/ kỹ thuật tại Việt Nam”. Hội thảo tạo cơ hội tốt cho Trung tâm tạo nhiều mối quan hệ hợp tác mới.