::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế


Ngày 09 tháng 3 năm 2011 tại trụ sở Trung tâm diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam với trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế.Tham gia buổi lễ là lãnh đạo và các cán bộ thuộc hai đơn vị.  Đây là cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong tương lai về đào tạo giáo viên, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên cũng như đồng tổ chức các hội thào, hội nghị quốc tế.