::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Hội nghị SEAMEO lần thứ 46 tại Brunei Darussalem


Hội nghị thường niên Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 46 được diễn ra từ ngày 26-29 tháng 1 năm 2011 tại khách sạn , Brunei Darussalam. Tham dự hội nghị gồm hơn 200 đại biểu là bộ trưởng giáo dục, quan chức cấp cao thuộc các nước thành viên trong khu vực, các nước thành viên liên kết và đại diện các tổ chức quốc tế.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)