::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến học tập và trao đổi văn hóa tại Singapore cho các em học sinh trường tiểu học Lê Ngọc Hân, 7-11 tháng 3 năm 2011


Từ ngày 07 đến ngày 11/3/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức cho 58 học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân học tập và trao đổi văn hoá với Trường Kong Hwa và Kanji tại Singapore.Chuyến đi thành công tốt đẹp và mở ra nhiều chương trình hợp tác và trao đổi học sinh giữa các trường trong tương lai.