::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến viếng thăm của Đoàn SEARCA


Ngày 23/3/2011, SEAMEO RETRAC hân hạnh đón tiếp Đoàn SEAMEO SEARCA, Philippines.
Nhân chuyến viếng thăm này, Trung tâm SEAMEO RETRAC và SEAMEO SEARCA có cơ hội bàn bạc nhiều về những khả năng hợp tác trong tương lai.