::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn giáo viên về giáo trình Supertots


Ngày 25/3/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với nhà xuất bản Longman Pearson tổ chức tập huấn sử dụng giáo trình Supertots cho hơn 25 giáo viên đang giảng dạy tại Trung tâm. Bà Ronnie Hill, chuyên gia từ Nhà xuất bản Longman Pearson đã minh họa các hoạt động giảng dạy trên lớp sử dụng giáo trình này.


Các giáo viên cũng có cơ hội thực hành các trò chơi cũng như các hoạt động liên quan đến bài học của giáo trình SuperTots. Bộ giáo trình này bao gồm 3 cấp độ và được thiết kế phù hợp cho đối tượng thiếu nhi từ 5 đến 6 tuổi.