::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn “Thiết kế tài liệu dạy học trực tuyến”


Từ 9-13/5/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với SEAMEO SEAMOLEC, tổ chức khóa tập huấn “Thiết kế tài liệu dạy học trực tuyến” cho 40 cán bộ lãnh đạo, giảng viên đại học, cao đẳng tại Việt Nam.Khóa học tập trung vào việc thiết kế tài liệu giảng dạy, chuyển đổi tài liệu thông thường sang định dạng phù hợp cho dạy trực tuyến và kỹ thuật quay/xử lý video trong phòng studio, giúp xây dựng giáo trình trực quan. Tham gia giảng dạy là các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy sinh động như thuyết trình, thảo luận và hoạt động nhóm giúp người học có thể tiếp thu một cách hiệu quả nhất, đồng thời tạo cơ hội cho người học thực hành trực tiếp trên máy tính, giảng mẫu và quay video trong studio.