::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Báo cáo chuyên đề “Phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy Toán học”


Từ 12–14/5/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu thuộc Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản, tổ chức báo cáo chuyên đề “Phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy toán học” cho 145 giảng viên, giáo viên, chuyên viên và sinh viên ngành Toán tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam.


Báo cáo giới thiệu các phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy Toán học như nghiên cứu bài giảng (Lesson Study) và cách thiết kế tài liệu bằng kỹ thuật số (D-Books). Phụ trách trình bày là PGS.TS. Isoda và Ông Natsusaka, hai chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về phương pháp giảng dạy Toán học của Nhật Bản.