::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn giáo viên Chương trình Anh văn Thiếu nhi


Ngày 25 và 28 tháng 5 năm 2011 vừa qua, Chương trình Anh văn Thiếu nhi đã tổ chức 2 buổi tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em ở cấp độ sơ cấp và sơ trung cấp theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

Tại buổi tập huấn, bà Paula Hanna, chuyên gia về giảng dạy tiếng Anh thuộc  Trung tâm khảo thí của Đại học Cambridge đã hướng dẫn một số hoạt động nhằm giúp giáo viên quen với dạng đề thi KET và PET do Đại học Cambridge tổ chức. Buổi tập huấn thu hút hơn 50 giáo viên tham dự.