::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến tham quan học tập tại New Zealand


Phan Thị Ngọc Mai, chuyên viên tư vấn du học tham gia đoàn tham quan học tập tại Đại học quốc tế IPC, New Zealand, từ ngày 02-12/5/2011 theo lời mời của trường IPC.Chuyến đi đã được tổ chức rất chu đáo tại IPC.