::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến tham quan học tập của Đoàn giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn tại IPC, New Zealand


SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Đại học quốc tế IPC, New Zealand, tổ chức chuyến tham quan học tập cho Đoàn gồm 2 phó hiệu trưởng và 11 giáo viên trường THPT Lê Quý Đôntại New Zealand từ ngày 07-16, 2011.Chuyến viếng thăm giúp các thành viên hiểu rõ hơn về mô hình học tập quốc tế liên ngành tại trường IPC cũng như mở rộng mối quan hệ hợp tác trong tương lai.