::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn nghiệp vụ báo chí ngành giáo dục năm 2011


Từ ngày 24-26/6/2011, Trịnh Tuấn Anh và Trương Bảo Duy, chuyên viên về mạng và thông tin truyền thông, tham gia tập huấn nghiệp vụ báo chí ngành giáo dục tại thành phố Đà Nẵng.Đây là chương trình tập huấn nghiệp vụ báo chí hằng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm nay, tập huấn thu hút 200 nhà báo và cán bộ phụ trách bản tin thuộc khu vực miền Nam và miền Trung tham dự.