::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Nghỉ hè tại Hồng Kong và Thẩm Quyến


Từ ngày 20-24/6/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức kỳ nghỉ hè  giữa năm tại Hồng Kong và Thẩm Quyến cho CBVC đạt thành tích cao trong năm vừa qua.
Các thành viên và người thân có dịp tham quan khu giải trí Disneyland, bảo tàng sáp, công viên Liên Hoa Sơn, Trung Hoa Cẩm Tú ….