::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến tham quan học tập của Đoàn giáo viên tiếng Anh và học sinh trường THPT Lê Quý Đôn tại IPC, New Zealand


SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Đại học quốc tế IPC, New Zealand, tổ chức chuyến tham quan học tập cho Đoàn gồm 8 giáo viên tiếng Anh và 31 học sinh trường THPT Lê Quý Đôn tại New Zealand từ ngày 23/6 đến ngày 10/7/2011.


Chuyến viếng thăm giúp các thành viên hiểu rõ hơn về phương pháp giảng dạy, mô hình học tập quốc tế liên ngành tại trường IPC cũng như mở rộng mối quan hệ hợp tác trong tương lai.