::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo quốc tế “Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học”


Ngày 14-15/7/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học”. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm, tập trung vào ba chủ đề chính trong cải cách giáo dục đại học: giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Hội thảo đã thu hút hơn 150 nhà lãnh đạo, quản lý đến từ các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước. Các chủ để trình bày tại hội thảo thuộc các lĩnh vực như: nâng cao công tác dạy và học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; tác động của nghiên cứu và phát triển đối với công tác quản lý và chất lượng giáo dục đại học; cải cách quản lý giáo dục đại học; đảm bảo và kiểm định chất lượng đại học.Hội thảo nhận được sự đánh giá rất cao của đại biểu tham dự. Ngoài ra, đại biểu cũng mong muốn Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo, hội nghị liên quan đến việc đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu phát triển và quản lý giáo dục trong thời gian tới.
Nhấn vào đây
để xem thêm hình
Nhấn vào đây
để tải tài liệu của hội thảo