::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng, Khóa 06 - 07 (2010 – 2011)


Ngày 13/9/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức lễ tốt nghiệp cho 94 học viên khóa 06 & 07 (2010 – 2011) của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics) dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt khóa học còn thu hút các giáo viên đến từ Indonesia.

Đây là chương trình do trường Đại học Curtin (Australia) và SEAMEO RETRAC liên kết tổ chức. Đến nay, chương trình đã mở được 8 khóa với 360 học viên.