::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ


Ngày 19/9/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ. Phụ trách trình bày là GS.TS. Mary Ellen Butler-Pascoe, Giám đốc chương trình giảng dạy tiếng Anh thuộc trường Đại học Quốc tế Alliant, Hoa Kỳ. Buổi tập huấn thu hút 90 giáo viên tham dự.