::SEAMEO RETRAC > WebIDD::
 


Phòng Hợp tác Quốc tế


Phòng Hợp tác quốc tế Trung tâm SEAMEO (IDD) có chức năng tham mưu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, theo dõi chỉ đạo, tổ chức quản lý về lãnh vực quan hệ và hợp tác quốc tế.

Những nhiệm vụ chủ yếu về hợp tác quốc tế

  1. Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ hợp tác quốc tế;
  2. Thiết lập, duy trì các quan hệ đối với các đối tác nước ngoài; thu thập thông tin, nghiên cứu đối tác, tổ chức các dự án và chương trình hợp tác quốc tế;
  3. Cung cấp thông tin cho các Phòng/ Ban về các vấn đề liên quan đến quan hệ và hợp tác quốc tế;
  4. Tư vấn và hỗ trợ dịch vụ du học; và,
  5. Tổ chức các chương trình thực tập và tham quan tập huấn ngắn hạn dành cho các cá nhân và tổ chức muốn mở rộng và nâng cao kiến thức về các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Các lĩnh vực tham quan tập huấn ngắn hạn và thực tập bao gồm quản lý giáo dục, huấn luyện Anh ngữ, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, môi trường, quản trị kinh doanh và trao đổi văn hóa.

Tại sao lại chọn chúng tôi?
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và nổi tiếng trong việc phát triển các mối quan hệ đối tác với những cơ sở giáo dục toàn cầu và tổ chức các chương trình học tập cho nhiều thành phần tham dự khác nhau.
Quí vị có thể liên lạc chúng tôi qua số điện thoại (84-8) 3824 5618 (Số nội bộ: 118-119-136).
Cám ơn quí vị đã xem trang web của chúng tôi.