::SEAMEO RETRAC > WebIDD::
 


Hợp tác quốc tế


 


Đến nay Trung tâm đã thiết lập quan hệ hợp tác và đối tác với nhiều tổ chức, viện và trường đại học trên thế giới. Dưới đây là danh mục của một số tổ chức tiêu biểu:
 • Bộ Giáo dục của mỗi nước thành viên hoặc thành viên liên kết trong tổ chức SEAMEO;
 • Đại học quốc tế Alliant, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Bellevue, Hoa Kỳ;
 • Trường PTTH Bodwell, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Bunker Hill, Hoa Kỳ;
 • Đại học Công lập Fullerton bang California, Hoa Kỳ;
 • Đại học Công lập San Bernardino bang California, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Camosun, Canada;
 • Tổ chức CIDA, Canada;
 • Hệ thống các trường Công lập tại Canberra, Úc;
 • Cao đẳng San Francisco, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng quốc tế Columbia, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Contra Costa, Hoa Kỳ;
 • Đại học Curtin, Úc;
 • Đại học Dayton, bang Ohio, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Diablo Valley, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Edmonds, Hoa Kỳ;
 • Đại học Future-Hakodate, Nhật Bản;
 • Đại học Gadjah Mada, Indonesia;
 • Cao đẳng cộng đồng Genesse, bang New York, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Georgian, Canada;
 • Cao đẳng Glendale, Hoa Kỳ;
 • Đại học Indiana, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Immanuel, Hoa Kỳ;
 • Hiệp hội cải tiến giáo dục, New Zealand;
 • Viện giáo dục quốc tế, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Highline, Hoa Kỳ;
 • Viện công nghệ và học thuật cao cấp Humber, Canada;
 • Cao đẳng cộng đồng Lake Superior, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Kỹ thuật Lake Washington, Hoa Kỳ;
 • Đại học La Trobe, Úc;
 • Cao đẳng cộng đồng Leeward, Hoa Kỳ;
 • Đại học Lincoln, New Zealand;
 • Cao đẳng Long Beach, Hoa Kỳ;
 • Đại học Mã Lai, Mã Lai;
 • Đại học Massey, New Zealand;
 • Đại học công lập bang Michigan, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Mission, Hoa Kỳ;
 • Đại học Mohawk, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Mohark Valley, Hoa Kỳ;
 • Đại học Multimedia, Mã Lai;
 • Đại học công lập Murray, Hoa Kỳ;
 • Viện quốc gia phát triển giáo viên, Thái Lan;
 • Cao đẳng Niagara, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng quốc tế Nudgee, Úc;
 • Đại học công lập bang Ohio, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Pierce, Hoa Kỳ;
 • Đại học Queens, bang Vancouver, Canada;
 • Công ty Reed Tradex, Thái Lan;
 • Đại học Roosevelt, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng San Francisco, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Santa Ana, Hoa Kỳ;
 • Đại học Stratford, Hoa Kỳ;
 • Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan;
 • Cao đẳng cộng đồng Shoreline, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng South Pujet, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Nam Seattle, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Stella Maris, Úc;
 • Đại học Thompson Rivers, Hoa Kỳ;
 • UNESCO, Bắc Kinh, Trung Quốc;
 • Đại học Nottingham, Anh Quốc;
 • Đại học Auckland, New Zealand;
 • Đại học Hawaii tại Manoa, Hoa Kỳ;
 • Đại học Canterbury, New Zealand;
 • Đại học Cambridge, Anh Quốc;
 • Đại học Oregon, Hoa Kỳ;
 • Đại học Alberta, Canada;
 • Đại học Tsukuba, Nhật Bản;
 • Đại học Kebangsaan, Mã Lai;
 • Đại học California tại Merced, Hoa Kỳ;
 • Đại học Missouri, Hoa Kỳ;
 • Đại học Nam Úc, Úc;
 • Đại học Tây Sydney, Úc;
 • Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ, Hoa Kỳ;
 • Đại học Nam Florida, Hoa Kỳ;
 • PTTH Quốc tế Victoria, Canada;
 • Cao đẳng cộng đồng Vancouver, Canada;
 • Cao đẳng cộng đồng Tây Wyoming, Hoa Kỳ;
 • Đại học Tây Visayas, Hoa Kỳ; và,
 • Cao đẳng cộng đồng West Hills, Hoa Kỳ.
Ký kết Biên bản ghi nhớ/Biên bản hợp tác  
Đến nay, Trung tâm đã ký biên bản ghi nhớ và hợp tác với các đơn vị sau:
 • Viện công nghệ Châu Á tại Việt Nam, Việt Nam;
 • Đại học An Giang, Việt Nam;
 • Đại học quốc tế Alliant, USA;
 • Đại học công lập Fullerton, bang California, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng Camosun, Canada;
 • Tổ chức CIDA, Canada;
 • Đại học Curtin, Úc;
 • Viện Đà Lạt, Việt Nam;
 • Đại học Dalhousie, Canada;
 • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam;
 • Trung tâm East-West, Hoa Kỳ;
 • Cao đẳng cộng đồng Edmonds, Hoa Kỳ;
 • ELS AEC (Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ), Hoa Kỳ;
 • Tổ chức EHG, Việt Nam;
 • Đại học Huế, Việt Nam;
 • Tổ chức IIE, Việt Nam;
 • Viện Aminuddin Baki, Mã Lai;
 • Đại học Indiana University – Đại học Purdue Indianapolis, Hoa Kỳ;
 • Đại học Jamescook, Singapore;
 • Đại học La Trobe, Úc;
 • NUFFIC, Hà Lan;
 • Đại học Mở, Việt Nam;
 • Đại học Queen's – Đại học thành phố New York, Hoa Kỳ;
 • Công ty TNHH Reed Tradex, Thái Lan;
 • Đại học Roosevelt, Hoa Kỳ;
 • Trung tâm SEAMEO INNOTECH, Philippines;
 • Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC, Inđô;
 • Trung tâm SEAMEO SPAFA, Thái Lan;
 • Trung tâm SEAMEO RELC, Singapore;
 • Trung tâm SEAMEO SEARCA, Philippines;
 • Đại học Kinh doanh Shidler – Đại học Hawaii tại Manoa, Hoa Kỳ;
 • Trường Giáo dục Rossier, Đại học Nam California, Hoa Kỳ;
 • Temasek Polytechnic, Singapore;
 • Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh;
 • Viện Giáo dục Hồng Kong, Hồng Kong;
 • Đại học Trà Vinh, Việt Nam;
 • Đại học California tại Irvine, Hoa Kỳ;
 • Đại học California tại Davis, Hoa Kỳ;
 • Đại học Hawaii tại Manoa, Hoa Kỳ;
 • Đại học Missouri, Hoa Kỳ;
 • Đại học Prince Edward, Canada;
 • Đại học Tây Sydney, Úc;
 • Đại học Tsukuba, Nhật Bản;
 • Đại học Waikato, New Zealand;
 • Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ;
 • Tổ chức giáo dục thế giới, Hoa Kỳ; và,
 • Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Việt Nam, Việt Nam.
Trung tâm SEAMEO RETRAC không ngừng kết nối mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.