::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội nghị giáo dục Việt Nam – Vương quốc Anh


Theo  lời mời từ Hội đồng Anh, PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC tham gia báo cáo chủ đề “Sinh viên tốt nghiệp và sự không tương hợp giữa giáo dục và nhu cầu xã hội” tại Hội nghị giáo dục Việt Nam – Vương quốc Anh tổ chức tại Khách sạn New World, Tp. HCM vào ngày 17/10/2011.

Hội nghị nhằm nâng cao khả năng tuyển dụng cho sinh viên tốt nghiệp và thắt chặt mối quan hệ giữa hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và Vương quốc Anh.