::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm


Ngày 10/8/2011, SEAMEO RETRAC tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm tại khách sạn Rex. Lễ kỷ niệm được tổ chức cùng ngày với phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 14 và Hội nghị bàn tròn về quản lý và lãnh đạo giáo dục.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)