::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2011::
 Hội nghị quốc tế “Tiếng Anh cho mọi người”


Từ ngày 15-16/9/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh (TESOL – HCMC), Đại học Ngoại ngữ Huế và Đại học Curtin, Úc, tổ chức hội nghị quốc tế "Tiếng Anh cho mọi người”.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)