::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Diễn đàn hợp tác quốc tế Canada và Việt Nam


SEAMEO RETRAC phối hợp với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada (ACCC) tổ chức diễn đàn hợp tác quốc tế Canada - Việt Nam vào ngày 22/10/2011 tại Trung tâm.


Hơn 70 đại biểu đến từ các trường cao đẳng cộng đồng thuộc ACCC và VACC đã đến tham dự, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động và phát triển mô hình cao đẳng cộng đồng cũng như thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lai, đồng thời ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng cũng trình bày về sự phát triển của giáo dục Việt Nam gần đây, đặc biệt là hệ thống giáo dục cao đẳng cộng đồng.