::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Curtin, Úc


Ngày 14 tháng 11 năm 2011 tại trụ sở Trung tâm diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa SEAMEO RETRAC với Đại học Curtin, Úc. Tham gia buổi lễ là lãnh đạo và cán bộ thuộc hai đơn vị.

Đây là cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong việc đào tạo chương trình Thạc sỹ về quản lý giáo dục tại Việt Nam trong thời gian tới.