::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Triển lãm giáo dục Nhật Bản


SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ Giáo Dục, Văn Hóa, Thể Thao, Khoa Học và Kỹ Thuật Nhật Bản (MEXT) tổ chức triển lãm giáo dục Nhật Bản vào ngày 17 tháng 11 năm 2011 tại trụ sở Trung tâm.


Triển lãm thu hút 14 trường Đại học danh tiếng tại Nhật Bản và hơn 300 người tham dự.