::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ nhà giáo Việt Nam


SEAMEO RETRAC tổ chức lễ nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 2011 tại khách sạn Palace Saigon cho tất cả cán bộ công nhân viên và đội ngũ giảng viên tại Trung tâm.


Đây là cơ hội cho Trung tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ giảng viên đã tham gia giảng dạy tại Trung tâm trong suốt những năm qua.