::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Ban giáo dục


Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), Ban Giáo dục hàng năm tổ chức các khóa tập huấn và nghiên cứu về quản lý giáo dục dành cho cán bộ lãnh đạo các trường THPT, cao đẳng và đại học tại Việt Nam, các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là Campuchia và Lào. Các hình thức tập huấn chính bao gồm hội thảo, hội nghị, diễn đàn, huấn luyện và tham quan học tập.

Tầm nhìn
Ban Giáo dục phấn đấu trở thành tổ chức giáo dục quốc tế chất lượng cao, chuyên đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ về giáo dục, đặc biệt về lãnh đạo và quản lý giáo dục.

Nhiệm vụ
Hợp tác với các tổ chức và chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu, chủ yếu ở bậc sau đại học, đặc biệt phục vụ các đối tượng thiệt thòi ở các vùng khó khăn, nhằm đạt được chất lượng và công bằng trong giáo dục, giáo dục cho mọi người và học tập suốt đời.
Đề xuất các giải pháp cho các vấn đề gây cấn, bức xúc trong giáo dục, đặc biệt trong lãnh đạo và quản lý giáo dục, đào tạo giáo viên và ứng dụng ICT, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn cũng như xây dựng các mô hình qua đối chiếu, so sánh với khu vực và thế giới.

Các hoạt động và chương trình đào tạo

Trong các năm qua Ban Giáo dục đã thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp ở Việt Nam và các nước trong khu vực như Lào, Campuchia và Myanmar. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm:
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược trường học
 • Kỹ năng lãnh đạo trường học
 • Đánh giá trong giáo dục
  • Đánh giá giảng viên/nhân viên
  • Đánh giá học viên/sinh viên
  • Đánh giá chương trình đào tạo
 • Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Tổ chức và quản lý trường học
 • Quản lý tài chính trong nhà trường
 • Xây dựng chương trình học, tài liệu giảng dạy
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục
 • Phương pháp giảng dạy tích cực
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Giáo dục các nước: Kinh nghiệm và giải pháp
 • Xây dựng đề cương dự án
Ban Giáo dục thường xuyên thiết kế và cung ứng các chương trình và dịch vụ theo yêu cầu cụ thể của các trường hay các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Ban Giáo dục còn tiến hành các hoạt động khác như nghiên cứu khoa học giáo dục, hoạt động phục vụ cộng đồng, liên kết, trao đổi nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trong giáo dục ở Việt Nam và các nước trong và ngoài khu vực.

Đối tượng tham dự

Ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng
Lãnh đạo các phòng ban chức năng, khoa, bộ môn
Cán bộ lãnh đạo các sở Giáo dục – Đào tạo, phòng Giáo dục huyện
Ban giám hiệu các trường tiểu học, trung học
Lãnh đạo các trung tâm đào tạo, nghiên cứu
Giảng viên đại học, giáo viên phổ thông, các nhà nghiên cứu giáo dục

Giảng viên
Đội ngũ giảng viên bao gồm giáo sư và chuyên gia nhiều kinh nghiệm, được đào tạo chính quy tại các nước phát triển đang công tác tại Trung tâm và từ các đại học uy tín trên thế giới.

Phương pháp
Các khóa đào tạo, tập huấn tại Trung tâm được tổ chức dựa vào sự tham gia tích cực của học viên thông qua việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thảo luận trực tiếp các vấn đề quan tâm.

Khóa học khuyến khích khả năng tư duy phê phán, trao đổi tương tác và giải quyết vấn đề thông qua bài giảng, thảo luận nhóm, diễn tập, bài tập thực tế, trường hợp điển hình, trình bày và tham quan thực tế.

Hình thức đào tạo
Hội thảo chuyên đề
Các khóa huấn luyện
Các khóa huấn luyện kết hợp tham quan thực tế trong nước và ngoài nước
Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Nguồn kinh phí

Từ các dự án tài trợ
Từ trung tâm SEAMEO RETRAC
Từ đóng góp của học viên, đơn vị cử cán bộ tham gia khóa học