::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa huấn luyện Giảng dạy kỹ năng mềm


Ban Giáo dục, Trung tâm SEAMEO Việt Nam đã liên tiếp khai giảng ba học phần “Khóa huấn luyện giảng dạy kỹ năng mềm” dành cho các giảng viên, cán bộ phòng công tác sinh viên, cán bộ Đoàn và Hội sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm SEAMEO RETRAC. Ba mô-đun diễn ra trong khoảng thời gian từ 12/2011 đến 03/2012: mô-đun 1 từ ngày 19–23/12/2011; mô-đun 2 từ ngày 06–10/02/2012 và mô-đun 3 từ ngày 12-16/03/2012.

Mục tiêu của “Khóa huấn luyện giảng dạy kỹ năng mềm” nhằm tập huấn cho học viên cách thức giảng dạy sinh động, hiệu quả các kỹ năng mềm cho sinh viên; hướng dẫn học viên cách tổ chức, thiết kế các hoạt động ngoại khóa nhằm huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên một cách tự nhiên, thoải mái, dễ tiếp thu, và chuyển giao cho học viên các tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho việc giảng dạy tại trường.Khóa huấn luyện do các giảng viên cơ hữu và chuyên gia giáo dục của Trung tâm SEAMEO RETRAC và giảng viên thỉnh giảng đảm trách. Toàn khóa huấn luyện có sự tham gia của 45 học viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại TPHCM và các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long.