::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ ký kết biên bản ghi nhớ với Đại học Ballarat, Úc


Ngày 19 tháng 3 năm 2012 tại trụ sở Trung tâm diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa SEAMEO RETRAC với Đại học Ballarat, Úc.
Tham gia buổi lễ là lãnh đạo và cán bộ thuộc hai đơn vị. Đây là cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong việc đào tạo và nghiên cứu trong thời gian tới.