::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo quốc tế về toàn cầu hóa, Vương quốc Anh


Nhận lời mời từ Hội đồng Anh, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tham gia hội thảo quốc tế về toàn cầu hóa tại Vương quốc Anh từ ngày 13 đến 15 tháng 3 năm 2012.


Năm nay, hội thảo thu hút trên 1.500 đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới tham dự, trong đó có hơn 500 đại biểu là ban giám hiệu và cán bộ lãnh đạo giáo dục đại học. Đây được đánh giá là diễn đàn giáo dục đại học được tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay. Ngoài tham dự hội thảo, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương có tham gia báo cáo chủ đề “Trao quyền cho phụ nữ trong lãnh đạo giáo dục đại học”. Hội thảo cũng là dịp để Trung tâm tạo nhiều mối quan hệ hợp tác mới.