::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh


Khóa tập huấn bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho  24 giảng viên và  giáo viên tiếng Anh đến từ các trường Đại học, Cao đẳng, và Học viện Công an nhân dân được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 14 tháng 04 năm 2012.Mục tiêu của khóa tập huấn  nhằm giúp các giáo  viên cập nhật các phương pháp giảng dạy mới , củng cố kỹ năng quản lý lớp, và ứng dụng sáng tạo công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tiếng Anh. Sau 2 tuần học tập trung (từ 03/4 – 14/4/2012) , tất cả học viên đã được Trung tâm trao chứng chỉ hoàn thành khóa học.