::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa Tập huấn Quốc tế về “Nâng cao chất lượng Quản lý và Lãnh đạo trong giáo dục Đại học”


Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 04 năm 2012, Trung tâm SEAMEO - Việt Nam tổ chức thành công khóa tập huấn quốc tế về quản lý giáo dục với chủ đề “Nâng cao chất lượng Quản lý và Lãnh đạo trong giáo dục Đại học” cho 45 cán bộ là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, phó khoa, trưởng/phó bộ môn đến từ các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào và.Việt Nam.

Khóa tập huấn do các giảng viên cơ hữu và chuyên gia giáo dục nhiều kinh nghiệm của Trung tâm đảm trách. Nội dung khóa học không chỉ xoay quanh các vấn đề về nâng cao chất lượng lãnh đạo và quản lý trong nhà trường mà còn cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng liên quan đến xu hướng giáo dục đại học trên thế giới, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đánh giá giảng viên, đánh giá và tuyển chọn tài liệu giảng dạy. Các học viên tham gia khóa tập huấn cũng đã có cơ hội tham quan chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.