::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn dành cho giáo viên tiếng Anh


Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn dành cho giáo viên tiếng Anh vào ngày 10 tháng 5 năm 2012 tại trụ sở chính của Trung tâm.Báo cáo tập chung vào 2 chủ đề chính “Phương pháp học theo dự án” và “Tiêu chuẩn năng lực giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam”. Phụ trách trình bày là Ông Damon Anderson, Văn phòng Anh ngữ Khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Băng Cốc và TS. Diana L. Dudzik, chuyên gia ngôn ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội/ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Tập huấn thu hút hơn 130 giáo viên tiếng Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cân tham dự.