::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Trung tâm SEAMEO RETRAC nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới


Ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam thuộc Ngân hàng Thế giới đã có cuộc gặp gỡ và trao chứng nhận cho các đơn vị nhận tài trợ dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ hàng năm.Trung tâm SEAMEO RETRAC hân hạnh là một trong năm đơn vị tại Việt Nam giành được tài trợ trong năm 2012. Dự án của Trung tâm đề cập đến vấn đề đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo các khoa ở các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam. Hình thức đào tạo kết hợp giữa học trên lớp và học từ xa (thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin) do các giảng viên và chuyên gia giáo dục nhiều kinh nghiệm của Trung tâm và Đại học Curtin, Úc đảm trách.