::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa tập huấn “Kỹ năng viết dự án xin tài trợ” cho cán bộ giảng viên của các trường đại học và cao đẳng


Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức thành công khóa tập huấn “Kỹ năng viết dự án xin tài trợ” cho cán bộ giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tại trụ sở chính Trung tâm từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 05 năm 2012.

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng viết dự án xin tài trợ bằng cách phân chia các vấn đề viết dự án một cách khoa học và dễ quản lý. Khóa học cũng giúp học viên khám phá, phân tích, nghiên cứu theo chiều sâu của từng vấn đề và tìm hiểu cách thức để xây dựng thành một bản đề xuất dự án khả thi và hiệu quả. Khóa tập huấn do các giảng viên và chuyên gia của Trung tâm SEAMEO RETRAC và giảng viên thỉnh giảng đảm trách. Tham dự khoá tập huấn gồm lãnh đạo và giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.