::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn giáo viên về Phương pháp giảng dạy từ vựng


Ngày 24 tháng 5 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn về phương pháp giảng dạy từ vựng do cô Nicola Gray, Giám đốc học vụ Trung tâm ngoại ngữ Ability, Australia, trình bày.

Buổi tập huấn nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm gợi ý từ vựng và sử dụng những cách dạy từ vựng hiệu quả cho giảng viên tiếng Anh đang giảng dạy tại Trung tâm.