::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn giáo viên về kỹ năng dạy phát âm


Ngày 30 tháng 5 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn giáo viên về kỹ năng dạy phát âm do cô Nicola Gray, Giám đốc học vụ Trung tâm ngoại ngữ Ability, Australia, trình bày.Buổi tập huấn nhằm mục đích chia sẻ những kỹ năng dạy phát âm chuẩn tiếng Anh cho giáo viên Trung tâm.