::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn kỹ năng viết thư điện tử


Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức tập huấn cho cán bộ viên chức Trung tâm kỹ năng viết thư điện tử do ông Kaan Ustun, thực tập sinh đến từ Đại học Hawaii tại Manoa trình bày.Buổi tập huấn nhằm chia sẻ những kỹ năng viết thư điện tử một cách chuyên nghiệp.