::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2012::
 


Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”

Ngày 28-29/6/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”.

Read more...

Hội nghị quốc tế “Học tiếng Anh: Tập trung vào mục đích sử dụng”

Từ ngày 9-11/8/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh (TESOL – HCMC), Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và Đại học Curtin, Úc, tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 3 về giảng dạy tiếng Anh tại Đà Nẵng.

Read more...

Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 15 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Từ ngày 19-21/9/2012, SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 15 tại SEAMEO RECSAM, thành phố Penang, Mã Lai. Phiên họp được tổ chức cùng với Hội nghị bàn tròn về quản lý giáo dục bậc phổ thông.

Read more...

Tập huấn bồi dưỡng giám khảo tiếng Anh

Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 12 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Ban đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức tập huấn bồi dưỡng giám khảo tiếng Anh tại cơ sở chính của Trung tâm.

Read more...