::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên THCS và THPT ở tỉnh An Giang


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên THCS và THPT vào ngày 03 tháng 07 năm 2012 tại tỉnh An Giang.


Khóa học này giúp cho giáo viên nâng cao trình độ tiếng Anh để tham gia thành công vào kỳ thi cấp chứng chỉ B2 và C1 theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Khóa học này cũng giúp cho giáo viên trao dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp. Khóa học kéo dài trong 6 tuần, từ ngày 03 tháng 7 năm 2012 đến ngày 10 tháng 8 năm 2012.