::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Phiên họp thường niên Giám đốc Trung tâm SEAMEO 2012


Phiên họp thường niên của Giám đốc các Trung tâm khu vực của SEAMEO diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 7 năm 2012 tại khách sạn S31 tại Bangkok, Thái Lan. Phiên họp nhằm thảo luận các dự thảo, hoạt động, kế hoạch chiến lược của tổ chức SEAMEO trong giai đoạn 2011-2012 cũng như đường hướng phát triển của các Trung tâm khu vực của SEAMEO.

 Phiên họp do Ban Thư ký tổ chức SEAMEO đăng cai tổ chức với sự có mặt của hơn 80 đại biểu là Giám đốc, đội ngũ nhân viên nòng cốt của các Trung tâm SEAMEO trong khu vực, Ban Thư ký và đại diện của các quốc gia cũng như các tổ chức thành viên liên kết như Ngân hàng phát triển Châu Á (ABD);  tổ chức OECD, Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học, kỹ thuật Nhật Bản; UNESCO Bangkok; Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc); Đại học Tsukuba (Nhật Bản); Trung tâm ASEAN-Trung Quốc…  Bên cạnh việc họp bàn và thảo luận về các vấn đề chính yếu, còn có một số phiên họp đặc biệt dành riêng cho các Giám đốc Trung tâm SEAMEO và thành viên tổ chức thành viên liên kết nhằm đẩy mạnh khả năng hợp tác từ các phía. Phiên họp kết thúc thành công bằng việc mở ra nhiều dự án mới trong nhiểu lĩnh vực cho nhiều đối tác khác nhau.