::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Diễn đàn “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực Đông Nam Á”


Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 15, ngày 20/09/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức diễn đàn giáo dục với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực Đông Nam Á”.

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RECSAM, thành phố Penang, Mã Lai. Mục đích của diễn đàn nhằm chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm đối với công tác nâng cao chất lượng đào tạo tập trung vào những vấn đề như mô hình giáo dục phổ thông hiện nay ở các nước thành viên, đổi mới giáo dục, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, và những thách thức trong giáo dục phổ thông tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tham gia báo cáo tại diễn đàn có TS. Handoko, Phó Giám đốc phụ trách Chương trình và Phát triển, Ban thư ký SEAMEO; Ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; Ông Ung Ngo Hok, Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học phổ thông, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia; Ông Manogaran Suppiah, Giám đốc Viện Đào tạo Cán bộ giáo dục, Bộ Giáo dục Singapore; Ông Khounmy Phommanimith, Giám đốc Viện Phát triển Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; và Ông Timbul Pardede, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC.

Ngoài ra, diễn đàn giáo dục còn có sự tham dự của 131 giáo viên, giảng viên và chuyên gia giáo dục tại địa phương đến để trao đổi quan điểm và chia sẻ những bài học thực tiễn trong giáo dục và phát triển giáo dục. Diễn đàn đồng thời hướng đến việc phát triển và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị giáo dục ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.