::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Hội thảo “Ứng dụng phương pháp lấy người học làm trọng tâm”


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo  “Ứng dụng phương pháp lấy người học làm trọng tâm” dành cho giáo viên tiếng Anh vào ngày 26 tháng 10 năm 2012 tại trụ sở chính của Trung tâm.


Phụ trách trình bày là Cô Lesley Newman, chuyên gia ngôn ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tập huấn thu hút hơn 50 giáo viên tiếng Anh và bản ngữ đang tham gia giảng dạy tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.