::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ Ngày nhà giáo Việt Nam


SEAMEO RETRAC tổ chức lễ Ngày nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 2012, tại trụ sở chính của Trung tâm cho tất cả cán bộ công nhân viên và đội ngũ giảng viên.Đây là cơ hội để Trung tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ giảng viên và công nhân viên đã tham gia giảng dạy và công tác tại Trung tâm trong suốt những năm qua.