::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn “Áp dụng kỹ năng tư duy phê phán và sáng tạo trong giảng dạy”


Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn “Áp dụng kỹ năng tư duy phê phán và sáng tạo trong giảng dạy” tại Trung tâm dành cho cán bộ chuyên môn và giảng viên tiếng Anh của Trung tâm và các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 01 năm 2013.

hụ trách trình bày là TS. Gena Rhoades, chuyên gia cao cấp về giảng dạytiếng Anh tại trường Đại học Shantou, Trung Quốc.