::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng tiếng Anh cho Giáo viên THCS và THPT ở tỉnh An Giang


Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên THCS và THPT vào ngày 23 tháng 02 năm 2013 tại tỉnh An Giang.


Khóa học này giúp cho giáo viên THCS và THPT nâng cao trình độ tiếng Anh để tham gia thành công vào kỳ thi cấp chứng chỉ B2 và C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Khóa học này cũng giúp cho giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp. Khóa học kéo dài 12 tuần, từ ngày 23 tháng 02 năm 2013 đến ngày 19 tháng 05 năm 2013.