::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng – Khóa 11


Ngày 25/02/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với trường  Đại học Curtin, Úc tổ chức khai giảng Khóa 11 chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam và trong khu vực tại trụ sở Trung tâm.


Đợt học tập trung đầu tiên kéo dài 1 tuần được tổ chức ngay sau lễ khai giảng. Ba đợt học tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 6, 9 và 12 năm 2013. Theo kế hoạch Khóa 12 của chương trình liên kết này sẽ khai giảng vào tháng 9 năm 2013.