::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về "Thiết kế bài giảng trên thiết bị di động"


Từ ngày 05-06/03/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về “Thiết kế bài giảng dành cho thiết bị di động (Tablet và Smartphone)” tại trụ sở Trung tâm.


Đây là một trong những hoạt động đào tạo hằng năm của Trung tâm do MEXT hỗ trợ theo chương trình cử chuyên gia Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm cho một số nước trong khu vực. Khóa tập huấn tập trung vào những ứng dụng của thiết bị di động trong học tập và thiết kế bài giảng. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 34 giảng viên đến từ các trường đại học/ cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.