::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Tập huấn về "Phương pháp nghiên cứu giáo dục đại học"


Từ ngày 26 đến ngày 27/03/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về “Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục đại học”. Giảng viên của khóa tập huấn là GS. TS. Linda Serra Hagedorn đến từ trường Đại học bang Iowa, Hoa Kỳ.

Khóa tập huấn tập trung vào kiến thức, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu giáo dục đại học. Đồng thời, học viên tham gia khóa tập huấn còn có cơ hội tìm hiểu thêm về phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, thiết kế và tiến hành nghiên cứu giáo dục đại học hiện nay. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 33 cán bộ nghiên cứu, giảng viên đến từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.