::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Chuyến viếng thăm của Đoàn Ban Giám hiệu nước CHND Trung Hoa


Trung tâm ASEAN-Trung Hoa phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức chuyến tham quan và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 03 tháng 4 năm 2013 cho 21 lãnh đạo các trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề từ CHND Trung Hoa.

Mục đích của chuyến đi nhằm nghiên cứu mô hình đào tạo nghề và kỹ thuật tại Việt Nam cũng như mở rộng quan hệ hợp tác các chương trình đào tạo và trao đổi.